krivično procesno pravo

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Srećko Kosanović
Knjiga Krivično procesno pravo prof. dr Srećka Kosanovića je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora na pitanjima krivičnog procesnog prava. Knjiga je naučno akribična, opremljena odgovoarajućom aparaturom i dokumentacijom, koja će korisno poslužiti svakom ko se bude zanimao za pitanja krivičnog procesnog prava. Sadrži dragocenu građu zanimljivu za studente prava, pravnike teoretičare, ali i za pravnike praktičare koji dolaze u dodir sa krivičnopravnom materijom.
Pošalji