krivično procesno pravo

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Srećko Kosanović
Podelite:
Knjiga Krivično procesno pravo prof. dr Srećka Kosanovića je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora na pitanjima krivičnog procesnog prava. Knjiga je naučno akribična, opremljena odgovoarajućom aparaturom i dokumentacijom, koja će korisno poslužiti svakom ko se bude zanimao za pitanja krivičnog procesnog prava. Sadrži dragocenu građu zanimljivu za studente prava, pravnike teoretičare, ali i za pravnike praktičare koji dolaze u dodir sa krivičnopravnom materijom.
Pošalji