krivično procesno pravo (praktikum za pripremu pravosudnog ispita knjiga 15)

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO (PRAKTIKUM ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 15)

Miodrag Majić
Podelite:
„Pri izradi Praktikuma, primenjena je metodologija saglasno kojoj je kod svake od oblasti koja definiše određenu fazu postupka najpre dato kraće objašnjenje, nakon čega su predstavljeni obrasci karakterističnih akata (podnesaka, zapisnika i sl.) koji su posebno značajni za ovu oblast. Na taj način, kraći narativni deo, uključujući i određene značajnije odredbe Zakonika, povezan je sa slikom o tome kako se Zakonik u realnom životu primenjuje u praksi.
Pošalji