krivično pravo (priručnik za polaganje pravosudnog ispita knjiga 3)

KRIVIČNO PRAVO (PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 3)

Zoran Stojanović
Podelite:
Priručnik je usklađen sa izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 94/16), koje su stupile na snagu 1. marta 2018. Od sedmog izdanja obuhvaćeno je i novo krivično delo zloupotrebe poverenja u obavljanju privredne delatnosti (član 224a) koje bi trebalo da zauzme važno mesto u budućoj praksi, kao i odeljak o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, u kojem su ukratko objašnjeni uslovi za tu odgovornost. S druge strane, izostavljeni su delovi teksta koji nisu u neposrednoj vezi s ciljem koji ovaj priručnik ima. U osmom izdanju objašnjena su neke nedoumice čime je dat odgovor na pitanja koja se pojavljuju u praksi.
Pošalji