krivični zakonik republike srbije u praktičnoj primeni

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRBIJE U PRAKTIČNOJ PRIMENI

Andrija Jovanović, Milić Petrović
U ovom izdanju posvećena je pažnja ukazivanju na zakonske elemente krivičnih dela, tumačenju pojedinih pravnih pojmova, najdoslednija rešenja pojedinih krivičnopravnih slučajeva koji se u praksi pojavljuju kao sporni ili mogu da se pojave kao sporni u primeni Krivičnog zakonika.
Izbegavajući nepotrebna teoretska razmatranja i nastojeći da se daju kratki osvrti na najbitnije, cilj autora knjige jeste da doprinesu pravilnoj primeni pravnih propisa ovog zakonika i ujednačavanju sudske prakse.
Pošalji