krivični zakonik posebno izdanje

KRIVIČNI ZAKONIK: POSEBNO IZDANJE

grupa autora
Posebno izdanje Krivičnog zakonika obuhvata prečišćene tekstove ovog zakonika od donošenja 2005. godine do poslednjih njegovih izmena i dopuna koje su stupile na snagu 1. decembra 2019. godine. Izmenjene i dopunjene verzije članova označene su napomenama o njihovom vremenskom važenju. Član koji je prestao da važi obeležen je tamnijom bojom, kako bi se razlikovao od pozitivnopravne odredbe. Član uokviren belom bojom predstavlja tekst Zakonika usvojen kasnije u odnosu na izvorni tekst.
Ovo izdanje, zbog preglednog karaktera, korisno je za pravnike-praktičare prilikom tumačenja vremenske važnosti krivičnog zakonodavstva (član 5. Krivičnog zakonika).
Pošalji