krivični zakonik i krivična dela sporednog krivičnog zakonodavstva

KRIVIČNI ZAKONIK I KRIVIČNA DELA SPOREDNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA

Veljko Turanjanin
Zbirka će koristiti svim pravnicima koji se krivičnim pravom bave u praksi. Priređivač ovog izdanja je Veljko Turanjanin, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Ovo izdanje predstavlja zbirku propisa koja sadrži, osim integralnog Krivičnog zakonika, odredbe više od trideset zakona kojima su propisana krivična dela. Osim ovih odredaba, navedene su i odgovarajuće odredbe odnosnih zakona, u cilju jednostavnijeg tumačenja, primene i objašnjenja.
 

Pošalji