kritika migracija ko dobija a ko gubi
594 rsd660 rsd
Ušteda 66 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

KRITIKA MIGRACIJA: KO DOBIJA A KO GUBI

Hanes Hofbauer
Kritika migracija: ko dobija a ko gubi, u Srbiji već dosta poznatog autora Hanesa Hofbauera, čitaoce upućuje u suštinu ovog ogromnog problema za čovečanstvo. Počev od naseljavanja belaca, a zatim i crnaca na prostor Južne i Severne Amerike, pa sve do današnjih dana kada su islamske zemlje postale glavni regioni iseljavanja, Hofbauer naglašava da su migracije uvek bile odraz nejednakosti koja potiče od ratova i kolonijalizma, kao i zagađenje prirodnih resursa. Uvek je sve stvar politike u kojoj ispašta „mali“ čovek.
preporučujemo
Podelite:

U liberalnom diskursu zapadnoevropskih medija i politike, migracije se izjednačavaju sa pokretljivošću i smatraju izrazom napretka. Reč je o pogrešnom uverenju koje ispušta iz vida socijalno, regionalno, kulturalno i destruktivno dejstvo migracija, ne samo na zemlje iz kojih migracije kreću, nego i na zemlje koje su njihov cilj.

Masovne seobe su izraz globane nejednakosti čiji se uzroci nalaze u kolonijalizmu i ratovima, u krizama i uništavanju prirodne okoline. Kao posledica ljudskog delovanja, migracije izražavaju ekonomske ili geopolitičke interese.

Da bi ovo dokumentovao Hanes Hofbauer izlaže i istorijat migracija. Svoju analizu počinje ukazivanjem na naseljavanje belaca i crnaca u Južnu i Severnu Ameriku, a završava je istraživanjem velikog talasa useljavanja muslimana sredinom druge decenije XXI veka, kada su masovni egzodus sa „globanog juga“ i negativno dejstvo globalizacije preneti i u evropske zemlje.

Čini se da politički odgovor na te procese i stvorenu situaciju ima samo ideološka i politička desnica, koja umesto neophodne kritike migracija, migrante pretvara u žrtvene jarce. Levica sa svoje strane odbija da prizna suštinski desetruktivan karakter migracija.

Upravo je kritika suštine migracija i njenih pokretača došla kasno, konstatuje u svojoj novoj knjizi Hanes Hofbauer, već dobro poznat čitaocima u Srbiji.

Ranije studije ovog autora, analitički pronicljive, kritički utemeljene i pisane u najboljem duhu humanističke socijalne nauke, odavno privlače veliku pažnju naše javnosti. O tome svedoče Hofbauerove knjige Eksperiment Kosovo, Građanski rat u Jugoslaviji, Slika neprijatelja – Rusija, Istorija jedne demonizacije.

Pošalji