kristalna deca

KRISTALNA DECA

Dorin Virtju
Nova knjiga Dorin Virtju predstavlja takozvanu kristalnu decu, decu nove generacije i čitaocima pomaže da se upoznaju sa njihovim zatvorenim svetom i pomognu im da se ostvare.

Kristalna deca mogu biti manji izazov za roditelje jer mogu biti veoma zahtevna deca, zbunjeni, slabog zdravlja i često sa visokom pažnjom koja se obično manifestuje u školskom uzrastu. Uz ovaj priručnik čitaoci će spoznati njihov zatvoreni svet, kako da ih učine kompletnim, osposobe i puste da napuste svoju školjku, kada to učine zapanjiće nas svojim talentima.

Pošalji