kristali uma i duše

KRISTALI UMA I DUŠE

Dimitrije Panfilov
Knjiga Kristali uma i duše, Dimitrija Panfilova, predstavljaju zbirku aforizama, misli i stihova nekih od najbritkijih svetskih umova.

U prirodi je stavri da umni i duhom obdareni ljudi najviše uživaju u manifestacijama duha koje, plene um i maštu i podstiču nas da u mudrosti i duhovnosti tražimo ne samo naknadu za osiromašenu svakidašnjicu bitisanja ili prostore u kojim se definitivno i svakodnevno proveravaju i formiraju moralni i društveni regulativi, nego i onaj čisto umetnički užitak koji je čisti dar Božji i čija se blagodet ne može ničim drugim ljudskim zameniti.

Pošalji