krila

KRILA

Amir Or
Amir Or je pesnik bogate kulture. Amir Or, praktično u svakoj svojoj pesmi, iznova staje pred lice kulturnog trajanja da bi ga, još jednom, produžio u vlastitim stihovima i da bi u obnovljenoj celovitosti kulture sagledao iskustvo današnjeg dana.
Or i u pesmama okrenutim kamernim pitanjima svakodnevice otkriva slojeve iskustva. Otuda Orove knjige, a Krila su u tom nizu jedan od vrhunaca, dobijaju oblik i snagu modernog pesničkog speva u kome se iznova ispituju sama pesma i svet o kome ta pesma govori. U tokovima poezije Amira Ora sva vremena su tu, pred nama, u jezičkoj magiji stihova, oživljena i podrazumevana, prizvana ili čak imenovana.
Pošalji