kratko i kasno

KRATKO I KASNO

Rade Jovanović
Kratko i kasno Radeta Jovanovića je zbirka aforizama u kojima se autor satirično obračunava sa društvom i svim njegovim slabostima. Kroz ovu knjigu Jovanović kontrastira sa jedne strane vlast, a sa druge muke naroda.

Kao retko ko u nas Rade Jovanović jasno misli i uverljivo kazuje satirični aforizam. To su žive reakcije na svet koji je okrenut naopačke. Dramatična i tragična društvena previranja, važni i neočekivani događaji i prelomna zbivanja, praćena su uzavrelim reakcijama satiričara...U Jovanovićevoj satiri prepliću sednevni događaji i istorijska zbrka kao deo apsurdne drame, kao kasapski vodvilj. Autor prati bezobzirnu vlast, na jednoj, i nevolje, patnje i muke podanika, na drugoj strani – prepoznajući poremećaje u skali vrednosti i u suštini odnosa suprotstavljenih grupacija kao svetova sa različitim uporištem.

Pošalji