kratka istorija islamske filozofije (drugo izdanje)

KRATKA ISTORIJA ISLAMSKE FILOZOFIJE (DRUGO IZDANJE)

Dr Tehran Halilović, dr Seid Halilović i dr Muamer Halilović
„Kratka istorija islamske filozofije“ prva je monografija iz ove oblasti čiji su autori iz našeg regiona. Posebno je karakteristična po tome što je pisana upravo u skladu sa tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije, koji nekoliko vekova predstavlja prepoznatljiv elemenat edukativnog sistema najčuvenijih tradicionalnih univerziteta u islamskom svetu. Možda najvažnija karakteristika ove knjige jeste njen didaktični pristup analizi istorije islamske filozofije koji olakšava upotrebu ove istorije u nastavne svrhe.
Prof. dr Drago Đurić upravnik Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u recenziji ovog dela konstatuje: „Kratka istorija islamske filozofije predstavlja dobar primer načina na koji bi trebalo razmatrati istorijsko-filozofska pitanja.“
Pošalji