kratak vodič kroz evropsku konvenciju o ljudskim pravima

KRATAK VODIČ KROZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA

Dona Gomijen
Podelite:
Akcijska cena važi samo za kupovinu knjiga u iznosu od minimalno 999 din.
Ovaj Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima pripremljen je kao odgovor na izraženu potrebu mogućih država članica Saveta Evrope da dobiju obaveštenja o pravnim odredbama Konvencije i praksi zasnovanoj na njima. On ukazuje na mnoga pitanja i probleme u vezi s ljudskim pravima, nastale u državama članicama organizacije tokom poslednjih decenija, i pokazuje kako su se organi uspostavljeni Konvencijom odnosili prema njima.
Pošalji