novo
kraljeva seja i demon

KRALJEVA SEJA I DEMON

Milan Morski Jovanović
"Kraljeva seja i Demon" Milana Jovanovića istorijska je drama u četiri čina koja opsiuje savez između Srbije i Bugarske, i o braku koji je trebalo da predstavlja krajnje sklapanje mira ovih dveju zemalja.

Kraljeva seja (1872) je istorijska drama u stihu u četiri čina. Savez između Srbije i Bugarske ojačan je brakom između Nede, sestre kralja Stefana Dečanskog, i Mihaila, bugarskog vladara. Međutim, kada se na bugarskom dvoru pojavi vizantijska princeza Teodora, neće biti ugrožen samo vladarski brak već i s mukom sklopljeni mir dveju zemalja…
Demon (1872) je istorijska alegorija u tri čina, koja prikazuje ključne trenutke srpske istorije: smrt cara Dušana, izdaju na Kosovu i atentat na kneza Mihaila, kao rezultat večne borbe između sila dobra i zla za prevlast na zemlji.

Pošalji