kraljev kavez (crvena kraljica 3)

KRALJEV KAVEZ (CRVENA KRALJICA 3)

Viktorija Ejvjard
U ovom nastavku romana Viktorije Ejvjard, koji oduzima dah, svaki savez ikada sklopljen biće na teškom iskušenju. A kada nestanu iskrice munjobacačice, ko će osvetliti put pobunjenicima?
Mer Barou je sada zatvorenica, nemoćna bez svojih munja. Uhode je sopstveni gresi. Živi u milosti momka koga je nekada volela, momka sazdanog od laži i izdaje. Sada kada je kralj, Mejven Kalore nastavlja da plete mrežu koju je započela njegova pokojna majka, u pokušaju da preuzme kontrolu nad svojom zemljom – i svojom zarobljenicom.
U palati, Mer je sputana okovima od nemog kamena, ali njena nekadašnja grupa od novog soja i Crvenih i dalje se organizuje, vežba i raste. Pripremaju se za rat, nevoljni da i dalje ostanu u senci. A Kala, prognanog princa koji pretenduje i na tron i na Merino srce, ništa neće zaustaviti da bi je vratio.
Kada krv krene na krv, sposobnost na sposobnost ‒ možda ne ostane niko ko može ugasiti vatru.
Pošalji