kpi procesa controllinga

KPI PROCESA CONTROLLINGA

Radna grupa IGC za izradu KPI procesa controllinga

Planinari koji su se penjali na Mount Everest znaju koliko je to dug i mukotrpan put. Na tom putu oni imaju ograničene resurse i vreme za koje moraju da dostignu određene tačke na tom usponu jer će u suprotnom ostati bez hrane, vode i boce kiseonika. Te tačke na usponu za njih predstavljaju KPI (Key performance indicators) tačke. One pokazuju njihov učinak, koliko im je ostalo još do vrha i da li će sa postojećim resursima moći da do njega stignu. Bez tih KPI, vrlo lako bi moglo da se desi da se na pola puta izgube i da ne mogu ni da se vrate kući na bezbedno a kamoli da dostignu vrh. Sve ovo prethodno važi i za preduzeća.Upravo o tim KPI govori i ova knjiga – "KPI procesa controllinga". Ona se nadovezuje na knjigu "IGC Model procesa controllinga". KPI procesa obezbeđuju potrebnu transparentnost da se one neprekidno optimizuju. Unutar kompanije, oni omogućavaju kritičku analizu dešavanja tokom vremena. Izvan kompanije oni omogućavaju ocenu stanja kompanije u poređenju s drugim kompanijama.„Ono što možeš da izmeriš, time možeš i da upravljaš, a ono čime želiš da upravljaš moraš i da izmeriš“.Primenom preporučenih KPI može se izmeriti učinak procesa, izvući zaključci o njihovom potencijalnom učinku i izvući impulsi za neophodne promene. Ti KPI će vam koristiti za sve procese u controllingu kao i za lakšu komunikaciju sa drugim controllerima, menadžerima ali i ostalim zaposlenima u različitim sektorima u preduzeću.
Pročitajte prvo poglavlje na ovom linku.

Pošalji