koža u igri

KOŽA U IGRI

Nasim Taleb
Nasim Taleb ponovo koristi teoriju rizika i slučajnosti kako bi nam preneo funkcionisanje sveta. Koža u igri je nasvakidašnji priručnik za bolji život i korisno štivo za razumevanje ekonomske teorije rizika i poslovne preduzimljivosti.

Izraz koža u igri često čujemo, ali retko zastanemo da analiziramo šta zapravo znači. To je kičma upravljanja rizikom, ali ujedno i veličanstveno bogat pogled na svet koji je, kako Taleb pokazuje u ovoj knjizi, primenljiv u svim aspektima naših života. Koža u igri znači da ne treba obraćati pažnju na to šta ljudi govore, već samo na ono što rade, i koliko toga stavljaju na kocku. Posebno je važna simetrija i podela rizika kao garant socijalne pravde, za razliku od ostvarivanja koristi prenošenjem rizika na druge, kao što to rade bankari i velike korporacije. Nametanje kože u igri ispravlja ovu asimetriju bolje nego hiljade zakona i propisa.

Pošalji