kostolovci deo prvi

KOSTOLOVCI - DEO PRVI

Stiven Erikson

Buna u Sedam gradova konačno je ugušena. Poslednja pobunjenička sila opstaje i zatvara se u Ja’Gatanu pod fanatičnom komandom Liomana Topuzine. Malaškoj 14. armiji, umornoj od borbi, ne mili se da opsedaju taj drevni utvrđeni grad. Jer upravo je na tom mestu najslavniji junak Carstva izgubio život i prolivena je reka malaške krvi. To je zloslutno mesto, miriše na smrt.
A ipak je to samo sporedni tok. Pokretači znatno opasnijeg sukoba povukli su svoje prve poteze. Sakati bog je dobio mesto u panteonu i šizma je na pomolu. Strane se moraju odabrati. Ali šta god svi bogovi redom odlučili, pravila su se promenila – neo

Pošalji