kosovska zamka

KOSOVSKA ZAMKA

Žan-Arno Derens
Objavljivanjem knjige Žan-Arnoa Derensa Kosovska zamka, svi koji žele da razumeju šta se dešava na Kosovu, dobili su pouzdanog vodiča na teškom i neizvesnom putu traganja za istinom...
Za razliku od drugih autora, ovo je retka knjiga koja uspeva da objasni složenost kosovske drame i objektivno prikazuje stavove njenih aktera.
Prof. dr Dušan Janjić
Pošalji