korto malteze helvećani

KORTO MALTEZE - HELVEĆANI

Hugo Prat
Možda je eklektičnost Pratovih stripova o kojoj je Umberto Eko toliko pisao, najvidljivija upravo u ovoj priči. Korto u društvu profesora Štajnera dolazi u Švajcarsku i gotovo odmah zalazi u sfere jedne drugačije avanture. U prostorima na razmeđi između jave i sna nižu se susreti sa Klingsorom, Kortovim slamnatim dvojnikom, Alhemijskom ružom, King Kongom, a sve isprepleteno sa Mrtvačkim plesom i procesom pred velikim paklenim sudom. Da li je avantura Pratov Sveti gral ili je Sveti gral samo ishodište Kortove avanture? Proverite u ovoj snolikoj knjizi.
Pošalji