korespondencija kao život vi

KORESPONDENCIJA KAO ŽIVOT VI

Borislav Pekić
Pekićeva korespondencija predstavlja bogatu i neulepšanu hroniku glavnih književnih tokova u srpskoj književnosti toga doba, autentičnu, dosta privatnu, jarko lično obojenu, ali istinitu i neposrednu hroniku epohe... Čital
Pošalji