konsalting

KONSALTING

Mr Slobodanka Janković, Dipl.ecc. Darko Martinović, Dipl.ecc. Marija Milošević

VISOKI PRIHODI U KONSALTINGU – Ova knjiga je napisana sa ciljem, da čitaocu koji se bavi pružanjem bilo koje vrste usluga pomogne u razvijanju visokokvalitetne prakse koja je sposobna da obezbedi odličan nivo sigurnih prihoda. Iskustvo pokazuje da su sa najvećim zaradama, u konsaltingu, ljudi koji pokazuju talente i veštine iznad prosečnih. No, više je onih čije veštine ne obezbeđuju značajno mesto u trci za atraktivnim poslovima.

Pošalji