konj bez jahača

KONJ BEZ JAHAČA

Jakov Grobarov
Značka savremene beogradske i srpske boemije, Grobarov je pesnik, i to "ukleti pesnik", kako su nekada nazivali boeme. Ukleti pesnici su oni koji ne čekaju da im "naidje inspiracija", da ih neka viša sila časti nadahnućem, već sami kreću u potragu za "iskrama duha", kako ih naziva Velimir Hljebnikov, u susretu "iznenadjenjima duše, kako ih naziva Šiler. Na tom Putu ka nadahnuću pesnici, neminovno, nailaze na prepreke i izazove, nekad u tečnom alkoholnom stanju, nekad u psihodelnom stanju duševnog "prvoklasnog haosa", kako bi to nazvao Stanislav Vinaver. Savladjujući te demone, pesnici navlače na sebe plašt ukletosti.
Pošalji