komunistički horizont

KOMUNISTIČKI HORIZONT

Džodi Din
„Komunizam se ponovo javlja kao magnet za političku energiju zato što je bio i ostao alternativa kapitalizmu. Kada komunizam postane naš horizont, onda polje mogućnosti za revolucionarnu teoriju i praksu počinje da menja svoj oblik. Barijere delanja padaju. U prvi plan dolaze novi potencijali i novi izazovi […] Komunistički horizont nije izgubljen [...] Sve je moguće.“
Pošalji