komunikologija

KOMUNIKOLOGIJA

Vilem Fluser
Podelite:
Vilem Fluser spada među najuticajnije mislioce medija, kulturne teorije i filozofije komunikacije u drugoj polovini 20. veka. Kao mislilac u egzilu, emigrant i poliglota, Fluser je pisao i objavljivao na četiri jezika, ali je njegova filozofija dugo ostala nepoznata izvan malog kruga onih koji su se bavili teorijom medija, komunikacija ili digitalnom umetnošću. Knjiga KOMUNIKOLOGIJA sastoji se iz dve serije predavanja održanih u Francuskoj 70-ih godina. U njenom fokusu su dijalog i diskurs, odnos tekstova i slika kao i inicijalni koncept tehničkih slika i tehničke imaginacije. Na početku 21. veka Fluserove ideje o arhiviranju, čuvanju i distribuciji informacija i one o sećanju, komunikaciji i dijalogu postaju nezaobilazne za sve one koji se bave digitalnom kulturom, antropologijom i arheologijom medija i digitalnom humanistikom.
Pošalji