komuniciranje u ekonomskoj diplomatiji

KOMUNICIRANJE U EKONOMSKOJ DIPLOMATIJI

Zoran Golubović
Komuniciranje u ekonomskoj diplomatiji predstavlja jedan od pionirskih radova te vrste kod nas. U njemu se daju osnovna objašnjljenja ekonomske diplomatije kao važne oblasti „spoljnopolitičkog“ delovanja a naročito komuniciranja u ekonomskoj diplomatiji.
Pošalji