komplet servis čišćenje organizma generalni remont organizma

KOMPLET: SERVIS - ČIŠĆENJE ORGANIZMA +GENERALNI REMONT ORGANIZMA

dr Milovan Milošević
Uzmite zdravlje u svoje ruke! Iz ovih knjiga ćete saznati šta sve možete da uradite da budete zdraviji i da se bolje osećate. One sadrže recepte od prirodnih sastojaka koji će vam pomoći u detoksu organizma.

3. dopunjeno izdanje knjige "Servis - čišćenje organizma" autora Dr Milovana Miloševića
Ovo izdanje upriličeno je povodom jubileja važnog za Dr Miloševića. Naime, 10. decembra 2009. osnovan je Edukativni centar „Kuća zdravlja“ u Dubu, pa se upravo u danima kada knjiga izlazi, obeležava desetogodišnjica od dana kada je počela sa radom ova civilizacijska oaza.
Ovaj izraz upotrebio je Prof. dr Vuk Stambolović, čiji intervju je sastavni deo ovog izdanje. Pored intervjua, ovo izdanje je dopunjeno i sa novim saznanjima u vezi sa čišćenjem organizma (čišćenje krvi i limfe), a tu je i Stаndаrdni prоgrаm еdukаciје sаmоlеčеnjа tеžе izlеčivih bоlеsti.

Autor knjige – Milovan Milošević, doktor prirodne medicine, na svom primeru nas uči kako da zdravlje uzmemo u svoje ruke, očistimo naš organizam i na taj način podstaknemo revitalizaciju i regeneraciju obolelih organa i delova tela.

Pošalji