makart
kompjuteri i etika u sajber doba
1.089 rsd1.210 rsd
Ušteda 121 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

KOMPJUTERI I ETIKA U SAJBER DOBA

Pol Dž. Ford, Mika Hester D.
Podelite:
„Jedna od najboljih antologija tekstova o filozofskim, moralnim, antropološkim, kulturološkim i drugim aspektima prisustva kompjutera u svetu. U ovoj knjizi se razmatra razvoj od etike tehnologije do kompjuterske etike, pitanje mogućnosti vrednosne neutralnosti kompjuterske tehnologije, doprinos kompjutera kvalitetu života i rizici koji su s tim u vezi - otuđenje, anonimnost, rizici za privatnost, sigurnost, svojinu, slobodu. Razmatra se, takođe, kompjuterska piraterija, haking, kompjuterski virusi, kompjuterski zločin i druge zloupotrebe kompjuterske tehnologije. Knjiga se završava poglavljima o moralnom učinku Interneta i virtuelnoj realnosti.
Pošalji