komparativni kvartet miodrag ibrovac, dragiša živković, zoran konstantinović i dragoljub dragan nedeljković, miodrag radović

KOMPARATIVNI KVARTET. MIODRAG IBROVAC, DRAGIŠA ŽIVKOVIĆ, ZORAN KONSTANTINOVIĆ I DRAGOLJUB DRAGAN NEDELJKOVIĆ, MIODRAG RADOVIĆ

Miodrag Radović
Komparativna književnost je rođena na Sorboni 1829. godine iz predavanja A. F. Vilmena. Srpska komparativistika je imala svoje početke u predavanjima Matije Bana o „prispodobljenoj književnosti“ 1852. godine na beogradskom Liceju. Puni procvat doživela je srpska komparativistika u XX veku. U knjizi Komparativni kvartet autor u četiri ogleda predstavlja četvoricu najuglednijih srpskih komparatista: M. Ibrovca, D. Živkovića, Z. Konstantinovića i D. Nedeljkovića, koji su podigli srpsku i jugoslovensku nauku do evropskih i svetskih visina.
Pošalji