kompanijsko pravo

KOMPANIJSKO PRAVO

Mirko Vasiljević
Prvo izdanje knjige Kompanijsko pravo predstavlja koautorski udžbenik profesora ove nastavno-naučne discipline na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Obim udžbenika prilagođen je potrebama, pre svega, studenata osnovnih studija, jer su obrađeni instituti prezentacijom zakonskih rešenja i u potrebnoj meri stavova teorije i sudske prakse. Osim domaćih izvora, u sažetom vidu predstavljeni su i izvori uporednog kompanijskog prava i delom kompanijskog prava EU, što je od pomoći i onima koji sagledavaju srpsko zakonodavstvo u oblasti ove grane prava.
Pošalji