komentar zakonika o krivičnom postupku
rasprodato

KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Aleksandar Trešnjev, Goran P. Ilić, Miodrag Majić, Slobodan Beljanski

Iako važeći Zakonik o krivičnom postupku ne može više da bude označen kao „novi“ krivičnoprocesni kodeks, brojna su pitanja koja i dalje iskrsavaju u vezi s njegovom primenom. Zbog toga ne predstavlja iznenađenje objavljivanje desetog izmenjenog i dopunjenog izdanja Komentara, s obzirom na to da je u prethodnim godinama ova knjiga naišla na zavidan prijem u stručnoj javnosti. I ovoga puta autori su nastojali da opravdaju ukazano poverenje te su ponudili tumačenja procesnih situacija koje u praksi izazivaju određene nedoumice. Zbog toga je ovo izdanje, znatno obimnije u odnosu na prethodno izdanje Komentara.

Pošalji