komentar zakona o vanparničnom postupku

KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Gordana Stanković, Milena Trgovčević-Prokić
Komentar Zakona o vanparničnom postupku pisan je, pre svega, za pravnike-praktičare koji u svakodnevnoj delatnosti primenjuju pravila vanparnične procedure – za sudije, javne beležnike, advokate, pravobranioce, javne tužioce, pravnike u centrima za socijalni rad i pravnike u službama pravne pomoći jedinica lokalne samouprave kojima može da bude vodič u primeni i tumačenju vanparničnih pravnih normi.
Pošalji