komentar zakona o radu

KOMENTAR ZAKONA O RADU

Zoran M. Ivošević, Milan Ivošević
Prema stanju zakonodavstva od 8. decembra 2018. godine
Komentar sadrži odgovor na brojne dileme u primeni ovog zakona, sagledane i kroz praksu Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda. U ovom izdanju podrobno su komentarisane sve odredbe Zakona o radu, posebno novele od decembra 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 113/17). Komentar sadrži i tekst Autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1?3, stav 4, tačka 4) i člana 147. Zakona o radu, koje ima snagu zakona („Službeni glasnik RS“, broj 95/18). Unapređeni su komentari ostalih odredaba, uvećan je broj sentenci odluka najvišeg suda i podzakonskih akata.
Pošalji