komentar zakona o opštem upravnom postupku

KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Vera Bačić, Zoran R. Tomić
Podelite:
Komentar Zakona o opštem upravnom postupku predstavlja klasik ove vrste izdanja kod nas. Delo je nastalo kao plod višedecenijskog iskustva autora. Objavljivanjem novog izdanja Komentara Zakona o opštem upravnom postupku, Službeni glasnik je izašao u susret apelima stručne javnosti i na prigodan način obeležio jubilej u vezi sa ovim izdanjem. Prvo izdanje ovog komentara pojavilo se pre trideset godina. U međuvremenu, štampano je devet izdanja, a ovo deseto izdanje ujedno je i poslednje, jer je prilagođeno Zakonu o opštem upravnom postupku čije važenje prestaje 31. maja naredne godine.
Pošalji