komentar zakona o nasleđivanju
2.673 rsd2.970 rsd
Ušteda 297 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU

Ilija Babić
Podelite:
Peto izdanje Komentara Zakona o nasleđivanju (ZN) obuhvata sistematsko tumačenje pojedinih odredaba ZN, odabranu sudsku praksu, priloge (tekst Zakona o vanparničnom postupku, šeme krvnog srodstva i zakonskih naslednika, obrasce testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli sa javnobeležničkim potvrđivanjem), stvarni registar i tumač pojmova naslednog prava.
Ovo izdanje Komentara, u odnosu na prethodno, dopunjeno je detaljnijim tumačenjem većine odredaba ZN i osavremenjenom sudskom praksom.
Pošalji

KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJUOd istog autora