komentar zakona o lobiranju

KOMENTAR ZAKONA O LOBIRANJU

Aleksandar Stevanović, Zoran Pavlović, Jelena Kostić
Ovo izdanje, osim komentara svih članova pomenutog zakona, sadrži u vidu priloga: Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja, Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju i Pravilnik o programu obuke za lobistu.
Pošalji