komentar zakona o javnom redu i miru

KOMENTAR ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Mirjana Tukar
Ovo izdanje predstavlja komentar osnovnih instituta Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik RS“, broj 6/16 i 24/18). Tekst Komentara sadrži i odabranu sudsku praksu.

Mirjana Tukar je sudija Prekršajnog apelacionog suda i predsednik Odeljenja u Novom Sadu. Bila je član radne grupe za izradu Nacrta zakona o prekršajima, autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti prekršaja.
Pošalji