komentar zakona o izvršenju i obezbeđenju

KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Gordana Stanković, Aleksandra Trešnjev, Dušica Palačković
Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju predstavlja iscrpnu i sveobuhvatnu naučnu i praktičnu obradu novog srpskog izvršnog procesnog prava i, po svojoj sadržini i obimu, značajnu knjigu u kojoj su sadržana neophodna tumačenja instituta postupka izvršenja i obezbeđenja i analiza njihove pravnopolitičke i pravnotehničke funkcije kroz važeća zakonska rešenja. Iscrpan komentar zakonskih odredaba potkrepljen je mnogobrojnim sentencama i sudskim odlukama koje ilustruju primenu izvršne procedure u praksi.
Pošalji