komentar porodičnog zakona
rasprodato

KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA

Ilija Babić

Ova knjiga je zbir objašnjenja odredaba Porodičnog zakona, koji je osnovni izvor porodičnog prava. Celokupno porodično zakonodavstvo u sadašnjim državama, koje su ranije činile SFRJ, proizašlo je iz saveznih zakona koji su nekada regulisali ovu oblast, i zadržalo niz njegovih dobrih rešenja. To je autora opredelilo da u ovu knjigu uvrsti i neke sudske odluke tih država, a osim njih, i presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije.
Zakoni i podzakonski akti u tekstu knjige navođeni su, po pravilu, u skraćenom obliku. Pun naziv ovih propisa i brojevi službenog glasila u kome su objavljeni, navedeni su u spisku propisa na početku knjige.

Pošalji