komentar konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

KOMENTAR KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

Željka Zebić
Podelite:
Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je rad grupe autora, među kojima su sudije, advokati, profesori i nekadašnji sudija ESLjP i državni zastupnik pred Evropskim sudom.
Konvencija obavezuje Srbiju od 2004. godine, i njene odredbe predstavljaju deo unutrašnjeg prava naše države. Uprkos tome, retke su knjige, poput ove, koja na sistematski način obrađuje sve članove Konvencije i dodatnih protokola oslanjajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.
Pošalji