kofer mog oca

KOFER MOG OCA

Orhan Pamuk
„Dvije godine prije smrti, moj mi je otac dao mali kofer prepun njegovih rukopisa i svesaka."
Orhan Pamuk je svoj govor prilikom dodjele Nobelove nagrade, decembra 2006. godine, naslovio kao „Kofer mog oca". Ovaj emotivni govor koji sumira trideset tri godine Pamukovog pisanja i književnog stvaranja imao je snažan međunarodni odjek. Ova knjiga, pored „Kofera mog oca" koji je temeljni tekst o pisanju i življenju, sadrži još tri govora.
„Ideja Evrope" je tekst Pamukovog obraćanja prilikom dodjele nagrade Soning u Kopenhagenu 2012.
Pošalji