ko se boji srpskog još 1

KO SE BOJI SRPSKOG JOŠ 1

Dragana Đurić, Jadranka Milošević

Vežbanka iz srpskog jezika za prvi razred osnovne škole podeljena je na lekcije uz koje će prvak naučiti da čita, piše i razume pročitano, ali i naučiti nešto o gramatici, pravopisu i izgovoru glasova. Zadaci su podeljeni na tri nivoa: osnovni nivo, srednji nivo i napredni nivo. Na kraju svakog poglavlja nalaze se zadaci koji pomažu da dete obnovi tek naučeno gradivo.

Sadržaj:

    • Štampana slova
    • Pisana slova
    • Jezik i jezička kultura: rečenice prema značenju, veliko slovo
    • Pišemo i stvaramo (učenje kroz igru – bojenje, kreativno pisanje)
Pošalji