knjiga smijeha

KNJIGA SMIJEHA

Igor Lukšić
Knjiga smijeha je zbirka pjesama nastala iz potrebe da se razjasni odnos između dvije osnovne mogućnosti življenja– misaonog života i života od akcije. Zbirka se sastoji iz tri pjesnička ciklusa i završnog proznog segmenta. Osjećanja koja dominiraju zbirkom su osjećanja zebnje i izgubljenosti, osjećanja koja dominiraju prelomnim vremenima, u kojima je stvarao i sam autor. Autorov smijeh nastaje jer je rezigniran, ali on je i ironičan i buntovan prema društveno-političkoj stvarnosti. Svojom poezijom autor nam poručuje da nema konačnih odgovora, već da svi, zajedno ili pojedinačno, treba da se borimo za odgovore i prava rješenja.
Pošalji