knjiga o ljudima

KNJIGA O LJUDIMA

Adam Raderford
KNJIGA O LJUDIMA Adama Raderforda vodi nas unazad, do postanka ljudske vrste, i pokušava da ustanovi da li uopšte postoje razlike u genomu čoveka i ostalih živih vrsta.

Volimo da sebe smatramo izuzetnim bic´ima, ali da li je zaista nešto posebno u nama što nas izdvaja od drugih životinja? Ljudi su najtanja grana na jednom porodičnom stablu koje obuhvata četiri milijarde godina, mnogo promena i milijardu vrsta. Svi ti organizmi su ukorenjeni u jednom poreklu, sa zajedničkim kodom koji osigurava naše postojanje. Ovaj paradoks - da je naša biologija nejasna, a mi sebe smatramo posebnim - predstavlja srž onoga što jesmo.

Pošalji