knjiga o aronu

KNJIGA O ARONU

Džim Šepard
Podelite:
Aron je neobičan ali drag dečak čija se porodica doselila u Varšavu iz jednog poljskog sela. Nakon kapitulacije Poljske Jevreji su izloženi progonima, gladovanju i boleštini. Aron se sa grupicom dece bavi krijumčarenjem kroz zidove oko Varšavskog geta u nadi da će nekako uspeti da spase svoje najbliže od smrti. Aronu su za petama pored jevrejske, poljske i nemačke policije sve vreme i ucenjivači, a Gestapo i da se ne pominje.

Kad izgubi čitavu porodicu, nalazi ga doktor Janoš Korčak, koji je pre rata bio čuven širom Evrope kao borac za dečja prava i koji je čak i po dolasku nacista uspeo da štiti decu u svom sirotištu od najgorih zala.
Pošalji