knjiga o andriću male velike drame

KNJIGA O ANDRIĆU: MALE-VELIKE DRAME

Jasmina Ahmetagić
Iako je opus jedinog srpskog nobelovca dosad već opsežno analiziran u literaturi, dr Jasmina Ahmetagićsvojim interdisciplinarnim i uobičajeno temeljnim pristupom zauzima svežu analitičku poziciju u njegovom proučavanju – perspektivu Jungove kompleksne psihologije arhetipova – te tako čitaocu nudi nove uvide u Andrićeva najpoznatija dela, koja smo mislili da poznajemo do tančina, i pomaže u dubljem razumevanju njihove višeslojnosti. Kako je Andrić bio pravi majstor u delikatnom oslikavanju duševnog života svojih likova, njihovih nesvesnih nagona, često mračnih, neizrecivih i fatalnih impulsa, sada imamo priliku da psihologiju čuvenih junaka poput gospođice Rajke Radaković, Alije Đerzeleza, Mare Milosnice, Omerpaše Latasa, Mustafe Madžara i Ane Marije fon Miterer vidimo kroz motivaciju određenu kolektivno nesvesnim, persone i senke, poremećaje ličnosti, individualni i kolektivni plan animusa i anime. Knjiga o Andriću, sastavljena iz 13 poglavlja, predstavlja nezaobilazni dodatak u biblioteci svih ozbiljnih proučavalaca Andrićevog dela, njegovih mnogobrojnih pasioniranih čitalaca, kao i ljubitelja analitičke psihologije.  
Pošalji