ključ za korišćenje zakona privlačenja

KLJUČ ZA KORIŠĆENJE ZAKONA PRIVLAČENJA

D. D. Votkins, Džek Kenfild
Podelite:

Vi ste autor sopstvenog života i možete izabrati u kom ćete pravcu poći.
Još pre nego što je postao koautor bestselera Melem za dušu, Džek Kenfild se bavio podučavanjem zakona privlačenja i njegovih osnovnih principa. On već više od trideset godina živi u harmoniji s ovim univerzalnim zakonom, a njegov lični uspeh predstavlja dokaz moći ovih principa. U knjizi Ključ za korišćenje zakona privlačenja on deli svoje znanje i iskustvo sa vama i daje vam oruđa i tehnike neophodne za korišćenje ovog zakona u svakodnevnom životu. Ova knjiga predstavlja jednostavan vodič sa uputstvima kako da koristeći zakon privlačenja kreirate život o kakvom sanjate.

Pošalji