klasično asp net programiranje

KLASIČNO ASP.NET PROGRAMIRANJE

Dragoljub M. Pilipović
Klasično ASP.NET programiranje Dragoljuba Pilipovića knjiga je o veb programiranju, koja ujedno obrađuje jedan specifičan programski jezik i klasičnu postojanu platformu, koja će se dugo koristiti.

Dobro došli u svet klasičnog ASP.NET programiranja i hvala na ukazanom poverenju. Ovo je još jedan naslov o veb programiranju. Razlika ove knjige u odnosu na druge slične je u tome što ona obrađuje jedan specifičan programski jezik i klasičnu platformu koja je postojana i dugo će se koristiti. Pojam „klasična” se ovde upotrebljava kao sinonim za: „izvrsna u svom polju” i kao „dugotrajna čija važnost ne prolazi”.Klasično je vredno, jer koncepti ostaju i preživljavaju sve prepreke. Neka klasični ASP.NET bude za veb programiranje isto što je jezik C u svetu programiranja!

Pošalji