klasici srpskog pesništva

KLASICI SRPSKOG PESNIŠTVA

Nikola Koljević
U uvodnom tekstu dela zapisano je sledeće: "Prvo, čemu uopšte tumačenje poezije? Drugo, zašto je kontekstualno tumačenje nezaobilazno i posebno dragoceno kada je o poeziji reč? I treće: koji su to konteksti koje poezija prirodno priziva i sa kojima tumač treba da računa?"
Dela Nikole Koljevića ; tom 4
Pošalji