kišinjevska ruža a kisinyovi rosza

KIŠINJEVSKA RUŽA / A KISINYOVI ROSZA

Oto Tolnai
Poema Kišinjevska ruža, nastala 2010. godine, predstavlja sumiranje pesničkog angažmana Ota Tolnaija, u vreme raspada sistema vrednosti tokom proteklih decenija. Ovidijevska nostalgija ključna je tema Tolnaija. Svoje junake on regrutuje iz teško uhvatljive tipološke kategorije šarmantnih opsenara, sa osebujnim lirskim potencijalom. Poema ima više slojeva, pa i onaj puškinski (Kišinjev je bio mesto Puškinovog progonstva 1821. godine) i gogoljevski (jedan od ispiratora Tolnaijeve poeme je Čičikov, junak Gogoljeve poeme Mrtve duše).
Naslovna metafora, sa svojim brojnim filijacijama, u sazvučju je sa pustinjskom ružom.
Pošalji